top of page

La teràpia psicològica, o simplement teràpia, és un tractament que busca estimular pensaments, sentiments, sensacions i coneixements, que té el pacient però que no sap com aplicar-los o no aconsegueix identificar-los plenament.

Té com a recurs principal parlar, encara que de vegades es fan servir altres tècniques com dibuixar, escriure, actuar, etc.

Durant la teràpia es busca canviar el diàleg, la comunicació, el pensament, les idees, canviar el comportament, i en conseqüència s'aconsegueix millorar la salut mental del pacient i la seva qualitat de vida.

Amb la teràpia s'aprendran noves formes de pensar i afrontar situacions quotidianes, els problemes, i sobre tot allò que causa malestar. S'aprendrà a afrontar sentiments i sensacions i assolir els recursos necessaris per fer front a estats negatius , com l'estrès, la timidesa, la por, etc.

Amb la teràpia es pot trobar solució a la depressió, l'ansietat, fòbies, dol, i en general qualsevol trastorn psicològic. S'aprèn a controlar els nostres pensaments i les nostres sensacions, la qual cosa generarà beneficis en tots els aspectes de la vida, fins i tot en la salut del nostre cos.

Està demostrat que problemes de salut com l'obesitat, o malalties cròniques com el càncer i la diabetis bé poden tenir el seu origen primer en desequilibris emocionals que es podrien solucionar amb l'ajuda de la psicoteràpia.

La teràpia és per a tothom. No hi ha edat, gènere, ofici, professió, nivell econòmic, ni res, que limiti la possibilitat de recórrer a la teràpia psicològica....doncs, som-hi!!!! Què en penses?

Teràpies

 

Especialitats:

 

 

  • Trastorns i problemes d’ansietat                               

  • Trastorns i problemes relacionats amb el cicle del son

  • Trastorns i problemes de l’estat d’ànim                    

  • Trastorns i problemes d’alimentació

  • Conseqüències emocionals degudes a malalties o situacions de salut     

  • Trastorns de personalitat

  • Pèrdues, conflictes i separacions            

  • Altres problemàtiques (addicions, crisis vitals, control conductes, etc.)

MARKET

Teràpia familiar :

Es tracten tots els problemes que puguin sorgir en l'àmbit  familiar  tals com: conflictes,problemes en la relació i comunicació, separacions i divorcis,afrontació dels canvis,etc.

josejiqu@copc.cat

Teràpia de parella :

Suport psicològic dels problemes entre la relació de la parella com per exemple: separacions i divorcis, gelosia,infidelitats,discrepàncies, etc.             

josejiqu@copc.cat

Teràpia infanto-juvenil:

A banda de les especialitats mencionades, es tracten els problemes específics relacionats amb cada etapa del desenvolupament del pacient.

- Tractaments específics en psicologia infantil ( fins a 3 anys ):

Entre els que destaquen: Control d’esfínters,trastorns de la conducta, espectre Autista, TDA-TDAH,problemes  conductuals relacionats amb l’entorn escolar(Bullying ),trastorns del cicle del son, fòbies i pors típiques d'aquesta etapa,etc.

- Tractaments específics de psicologia per adolescents( 14-19 anys ):

Problemes que poden sorgir durant  aquesta etapa , com per exemple: Problemes escolars-acadèmics, trastorns i problemes alimentaris, trastorns i problemes de l’estat d’ànim, trastorns de la conducta,etc.

josejiqu@copc.cat

Please reload

bottom of page