top of page

COACHING PERSONAL I GRUPAL

Anàlisi,identificació  i millora dels factors de la insatisfacció personal que intervenen en la infelicitat.

 

Potenciació del lideratge personal.

 

Anàlisi  i millora de la vida actual en totes les àrees(social,laboral, familiar)

 

Ajuda alhora d’assolir  metes i objectius desitjats.

 

Valoració i recomanació de prioritats de la vida.

 

Resiliència: créixer a través de les crisis.

 

Gestió dels canvis : l’èxit i el fracàs.

 

Potenciació i optimització dels recursos personals.

Potenciació i optimització dels recursos personals.

 

Millora en la gestió i els recursos del temps personal.

 

Millora de l’autoestima, l’autoconcepte i l’autoeficàcia.

 

Millora de  la intel·ligència emocional: autocontrol, empatia, motivació,..

 

Millora de la seguretat personal i habilitats socials.

 

Millora de la comunicació interpersonal  i comunicació  interna.

bottom of page