top of page

En aquest petit racó trobaràs enllaços a altres pàgines molt interessants que de ben segur seran del teu interès i estan fets......

Centre i Espai de salut Equilibrium

http://www.equilibrium.cat

Pàgina web oficial de l'organització mundial de la salut(OMS)

http://www.who.int/es/

Col.legi oficial de psicòlegs de Catalunya

http://www.copc.cat

Consell general de la psicologia d'Espanya

http://www.cop.es

Associació Americana de psicologia

http://www.apa.org/

Federació europea d'associacions de psicologia

http://www.efpa.eu/

Societat espanyola de psicologia clínica i de la salut

http://www.sepcys.es/

Pàgina web oficial del doctor P.Ekman

www.paulekman.com/

Pàgina web oficial del psicòleg emocional D.Goleman

http://www.danielgoleman.info/

Pàgina web oficial del doctor V.Kuppers

http://www.kuppers.com/

Pàgina web oficial del comunicador científic E.Punset

www.eduardpunset.es

Pàgina web oficial del psicòleg i escriptor Dr. Wayne Dyer

http://www.drwaynedyer.com/

per un món millor

Pàgina web oficial espanyola del coach T.Robbins

http://www.tonyrobbinsspain.com/

Pàgina web oficial de l'escriptora i divulgadora Elsa Punset

http://elsapunset.com/

Pàgina web oficial del psicòleg i escriptor Dr. D.Kahneman

https://kahneman.socialpsychology.org/

 

bottom of page